Celem Koła Naukowego jest:

  • Poszerzanie wiedzy dotyczącej kartografii geologicznej i sposobów wspomagania jej specjalistycznym oprogramowaniem,
  •  Współpraca ze studentami AGH, innymi uczelniami z kraju i z zagranicy, a także innymi organizacjami,
  •  Nabywanie oraz rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej,
  •  Współpraca z firmami i instytucjami związanymi z geologią,
  • Realizacja pasji naukowych,
  • Promocja geologii, kartografii i specjalistycznego oprogramowania z nimi związanego.