PROJEKT

„Konstrukcja analogowego modelu geologicznego do modelowania zjawisk tektonicznych”

 Celem projektu jest stworzenie analogicznego modelu geologicznego typu „sandbox”. Modele tego typu są wykorzystane do demonstrowania zjawisk tektonicznych w różnych reżimach i warunkach. Ich konstrukcja umożliwia ciągłą obserwacje powstawania sekwencji struktur - głównie uskoków i fałdów.

Przebieg modelowania zostanie zapisany w postaci sekwencji wideo. Analiza powstałych struktur zostanie wykonana w oparciu o metody komputerowe - analizę obrazu. Otrzymane rezultaty zostaną porównane do występujących naturalnych struktur oraz wykonanych modeli cyfrowych. 

Stworzone materiały zostaną użyte do celów naukowych (posterów, prezentacji), promocji Koła oraz Wydziału, a także materiały dydaktyczne.

 

 #1 Modelowanie eksperymentalne

 Poster dotyczący modelowań zaprezentowany podczas pierwszej studenckiej konferencji GAUS (Chęciny 2017)

 Poster

 #2 Progi morfologiczne w podłożu

 

 #3 Przygotowywanie modelu

 

 #4 Modelowanie

 

 #5 Modelowanie - mąka

 

 #6 Modelowanie - Dzień otwary AGH