W roku akademickim 2015/2016 Koło realizowało wspólnie z Kołem KIWON Grant Rektora AGH:

Interaktywny model geologiczny w rejonie Centrum Zrównoważonego Rozwoju  AGH Miękini

W ramach grantu odbyły się wyjazdy terenowe oraz warsztat GIS.

Relacje z wyjazdów terenowych można przeczytać na stronie Koła Naukowego Kiwon:

W warsztacie wzięło udział  27 uczestników w tym 6 osób z naszego koła (Maria Szczypka, Kamil Szopa, Joanna Zdżalik, Leszek Sawa, Zuzanna Szydlak i Karolina Wolf)

Warsztat poprowadził Grzegorz Pawłowski

Filmy z warsztatu dostępne są poniżej w kilku częściach 

1.Ustawianie układu współrzędnych 

 

2. Tworzenie bazy danych

 

3. Wczytywanie danych, tworzenie linii, punktów

 

4.

 

5. Ciąg dalszy

 

6. Topologia - weryfikacja dokładności i poprawności stworzonych elementów cz. 1

 

7. Topologia cz. 2