Deklaracja znajduję się poniżej:

Aby stać się członkiem Koła należy uzupełnioną i podpisaną deklarację w formie papierowej dostarczyć zarządowi Koła.